Test 6

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Shoferi i automjetit të udhëtarëve hyn në trafik duke lëvizur prapa. Si e vlerësoni këtë situatë ?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Shoferi i automjetit të udhëtarëve (veturës) tejkalon bashkësinë e mjeteve, në këtë situatë. Si e vlerësoni këtë veprim?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka kuptohet me kulturë në trafik?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili i afrohet kryqëzimit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si është i rregulluar përballëkalimi?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet dhe përgjegjësitë e pjesëmarrësve në trafik?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A lejohet të tejkalohet mjeti në kryqëzim i cili ka sinjalizuar për kthim djathtas?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë obligimet dhe përgjegjësitë e pjesëmarrësve në trafik?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Nën cilat kushte zvogëlohet kontakti (puthitja) i rrotave me rrugë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse gjatë ngasjes keni hasur në dy trekëndësha të sigurisë të vendosur në rrugë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat rreziqe mund të paraqiten gjatë anashkalimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë nacionale?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si reagojnë fëmijët në rrugë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A mund ta drejtojë biçikletën fëmija më i ri se nëntë vjeç në zonën e trafikut të qetë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë rradhitja e kalimit nëpër kryqëzim?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon rrugën nacionale?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çfarë na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilët faktorë zvoglojnë aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si ndikon alkooli gjatë ngasjes?