Test 8

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni gjatë ngasjes së automjetit në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë pas automjetit të ndalur në defekt në autoudhë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Shoferi i automjeti të udhëtarëve (veturës) është duke kryer veprimin e tejkalimit si në foto. Si e vlerësoni këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
A duhet të shënjëzohet ngarkesa gjatë transportit natën?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cila është ngjyra bazë e shenjave të obligimit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka kuptohet me kulturë në trafik?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si do të veproni gjatë daljes nga autoudha?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Në cilat raste zgjatet rruga e frenimit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili has në personin i cili punon në rrugë dhe e ka ngritur flamurin e gjelbër?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet tejkalimi?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A i zbatojnë rregullat e trafikut mjetet nën përcjellje?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat mjete në defekt nuk lejohen të tërhiqen në litar?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka duhet të ketë parasysh shoferi i automjetit i cili hyn nga rruga dytësore në rrugën kryesore?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
A ju lejohet tejkalimi në kryqëzim, i cili është rregulluar me shenjë të trafikut?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë nuk ju lejon lëvizjen drejt?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut, në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë do të thotë dora e ngritur lartë e policit?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Cilat janë pajisjet e obligueshme që duhet të ketë automjeti i udhëtarëve (vetura)?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?