Test 9

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili takon mjetin me përparësi kalimi?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Deri në sa metra lejohet ngarkesa të kalojë pjesën e përparme të mjetit?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferë i cili ka qenë pjesëmarrës në aksident me persona të vdekur?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren të gjithë treguesit e drejtimit?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse e drejtoni traktorin?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A ju lejohet ndërrimi i shiritit të trafikut, nëse është i kufizuar me vijë të ndërprerë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Çfarë kujdesi do të keni nëse tërhiqni rimorkion me masë mbi 750 kg, me automjet të udhtarëve (veturë)?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Çka konsiderohet sjellje e gabuar në trafikun rrugor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi gjatë ngasjes nëpër autoudhë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste duhet rritur distanca e sigurisë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
A lejohet lëvizja prapa në tunel?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë kufizimet për shoferët e rinj gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e gjelbër. Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon shenjave të grupit të urdhrave të prera?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes natën jeni i lodhur?