Kategoria A,B: Test 10

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Çka lajmëron shenja e trafikut në këtë situatë?