Kategoria A,B: Test 12

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Cilat veprime ju ndalohen në autoudhë?