Kategoria A,B: Test 14

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Çfarë kujdesi duhet të keni në rast të tejkalimit në situatën si në foto?