Kategoria A,B: Test 15

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Autobusi është ndalur në vendndalje, në rrugë jashtë zonave urbane. Çka duhet të keni parasysh?