Kategoria A,B: Test 18

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Si duhet të veproni në këtë situatë?