Kategoria A,B: Test 2

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Si duhet të veproni në këtë situatë?