Kategoria A,B: Test 23

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjesi në këtë situatë?