Kategoria A,B: Test 26

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Automjeti para jush ka dhënë treguesin e drejtimi për t’u kthyer majtas. A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?