Kategoria A,B: Test 35

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Si duhet të veproni në këtë situatë?