Kategoria A,B: Test 36

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Çka duhet llogaritur në këtë situatë?