Kategoria A,B: Test 38

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Si do të veproni në situatën si në foto?