Kategoria A,B: Test 51

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Rruga ka dy shirita të trafikut në një kah të lëvizjes. A ju lejohet tejkalimi në kthesa të padukshme?