Kategoria A,B: Test 55

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Si do të veproni në këtë situatë?