Kategoria A,B: Test 8

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Çfarë kujdesi duhet të keni gjatë ngasjes së automjetit në këtë situatë?