Test i rastit

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i dy mjeteve njëkohësisht?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i tramvajit në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Në semafor janë të ndezura dritat me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë në të njëjtën kohë. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat mjete përfshihen në kategorinë B?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak të mosmbajtjes së distancës?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet bashkësia e mjetit e cila përbëhet nga mjeti tërheqës dhe nga mjeti i bashkëngjitur, të lidhura ndërmjet vete me një mekanizëm nyjor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të hyjë në kryqëzim në rast se dendësia është e tillë që ai me mjet do të ndalej në kryqëzim?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të mjetit të rrisë shpejtësinë gjatë kohës derisa tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa e rrugës që shërben për lëvizje të biçikletave dhe të mopedëve, e cila shtrihet përgjatë rrugës qarkulluese që është e shënuar me vijë gjatësore në rrugën qarkulluese?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat raste jeni të detyruar të ndaleni para vendkalimit hekurudhor?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Në cilat raste natën në mjetin e parkuar nuk ka nevojë të jenë të ndezura dritat për shënimin e mjetit?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Jeni ndalur për t’i zbritur fëmijët nga mjeti, çka duhet të keni parasysh?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes nëpër borë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e plotë në rrugë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë paralajmron afërsinë e vendit ku shpesh herë fryejn erërat anësore?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje). Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e gjelbër. Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë gabimet më të shpeshta të shoferëve nën ndikimin e alkoolit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Sa është thellësia e vijave te pneumatikët e verës te automjeti i udhëtarëve?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet që mundësojnë punën e motorit?