Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C,C1: Test 7

Pyetja 1 nga 12
3 pikë

Takografi“ është pajisje e cila siguron më së paku shënimin ?: