Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C,C1: Test i rastit

Pyetja 1 nga 12
3 pikë

Masa më e madhe e lejuar është: