Kategoria D,D1: Test 6

Pyetja 1 nga 18
3 pikë

Automjet transportues i mallrave në defekt në rrugë mund të tërhiqet me: