Kategoria D,D1: Test i rastit

Pyetja 1 nga 18
3 pikë

Çdo shofer pas marrjes së patentë shoferit të kategorisë “D”, pavarësisht nga ajo që tani më e ka atë të kategorisë “C”: