Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D,D1: Test i rastit

Pyetja 1 nga 18
3 pikë

„Marrëveshja Evropiane“ për transport rrugor ndërkombëtar të materieve të rrezikshme është e njohur me shkurtesën: