AutoShkollaOnline Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Shkrimi “STOP” mbi rrugë si në fig. 519:

plotëson vijën tërthore të ndalimit
kur semafori është me dritë jeshile të ndezur, nuk të detyron që të ndalosh para kryqëzimit
duhet të shoqërohet me sinjalin vertikal që të detyron të ndalosh para se të futesh në zonën e kryqëzimit

2. Sinjali nr.85:

ndalon pushimin e mjeteve në qendrat e banuara, por edhe jashtë tyre
është sinjal paralajmërimi për ndalim pushimi pas kryqëzimit
ka fuqi detyrimi edhe ne krahun tjeter te rrugës

3. Sinjali nr.118:

na detyron të ndalojmë në kufi për të kryer kontroll doganor
na detyron të ndalojmë para doganës vetëm nëse kemi mallra për të deklaruar
paralajmëron praninë e një komisariati policie në kufi

4. Koni i figurës 278:

perdoret për të kufizuar një zonë ku ka ndodhur një aksident ose për të devijuar përkohësisht korsinë e rrugës
ndan zonën e punimeve me kohëzgjatje të shkurtër në rrugë
përdoret vetëm në pjesët e rrugës me kthesa

5. Paneli plotësues nr. 137:

tregon mundesine e pranise se mjeteve qe punojne ne rruge dhe dalje te kamionave nga kantieri ne afersi qe mund te nderthuren me trafikun normal
tregon që një korsi iu është rezervuar makinave të punës
tregon praninë e mjeteve te punes që mund të nderthuren me trafikun normal

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 575:

mjeti është i detyruar të ndalojë para kryqëzimit
mjetit te pozicionuar si ne figure i lejohet të kalojë kryqëzimin pa ndaluar para kryqëzimit, kur nuk ka mjete djathtas
të dy korsitë i detyrojnë mjetet të vazhdojnë drejt lëvizjen

7. Traktorët bujqësorë janë:

mjete që drejtohen vetëm me leje drejtimi të kategorisë “D”
mjete që duhet të lëvizin me shpejtësi deri në 40 km/orë
makina bujqësore vetëlëvizëse

8. Përveç respektimit ë kufijve maksimale të shpejtësisë të përshkruar në sinjalistikën rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë:

në funksion të kushteve atmosferike
në funksion të markës së gomave që janë montuar në mjet
nisur nga tipi i sistemit të drejtimit që ka mjeti

9. Pushimi i mjetit është i ndaluar:

në zonat me trafik të kufizuar, kur je i paautorizuar
në një rrugë qytetëse me pjerrësi të fortë zbritëse (tatëpjetë)
përpara shkollave

10. Gjatë operacionit të tërheqjes së një mjeti në avari, mjeti që tërhiqet:

duhet të jetë i siguruar me lidhje të fortë të sinjalizuar në mënyrë të përshtatshme për t’u dalluar
në mungesë të ndonjë sinjalizuesi tjetër të përshtatshëm, duhet të ekspozojë panelin për ngarkesat e varura
duhet të përdorë sinjalizimin e njëkohshëm të katër sinjaleve të drejtimit

11. Perdorimi i aparateve radiotelefonike:

lejohen t? p?rdoren gjat? drejtimit te mjetit,kur nuk kerkon perdorimin e duarve
lejohen gjate drejtimit te mjetit, me perdorimin e kufjeve n? nj? vesh
lejohen gjate drejtimit te mjetit, me perdorimin e kufjeve ne te dy veshet

12. Për të përcaktuar personat ose/edhe automjetet e përfshirë në një aksident rrugor:

duhet të kontrollojmë gjithmonë numrin e shasisë, për të identifikuar mjetin
mjafton t’i japim kartvizitën tonë, për të identifikuar drejtuesin e mjetit
duhet të kontrollohen dokumentet e të gjithë drejtuesve të mjeteve që janë përfshirë në aksident

13. Mosfunksionimi i mirë i frenave mund të shkaktohet nga:

frenime të gjata, të tepërta dhe të shpeshta
tamburi i ovalizuar
hapësirat dhe korsa (rruga) bosh në pedalin e frenave
diferenca e presioneve të fryrjes së gomave të përparmë në lidhje me ato të pasme