AutoShkollaOnline Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës:

janë të vazhduara (të pandërprera), kur ndajnë karrexhatën nga korsia e emegjences
janë të ndërprera, në autostrada, kur ndajnë karrexhatën me korsinë e emergjencës
janë të vazhduara (të pandërprera), kur kufizojnë karrexhatën me korsitë e shpejtimit dhe të ngadalësimit

2. Sinjali nr. 37 në rastin e një ere të fortë paralajmëron:

nevojën që të mbajmë parasysh se mjetet që vijnë nga sensi i kundërt i lëvizjes, mund të zhvendosen anash për shkak të erës
nevojën që të mbajmë fort timonin me të dyja duart
se shtohet fërkimi i gomave me rrugën për kamionët me karroceri me tendë

3. Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në fig.386:

lejon kthimin djathtas të mjeteve që vijnë nga e djathta e tij
ndalon rrymat e mjeteve që vijnë nga e djathta e tij
lejon të vazhdojnë lëvizjen drejt mjetet që vijnë nga e majta e tij

4. Sinjali i fig. 247:

tregon ndyshimin e numrit të korsive të përdorshme në sensin e lëvizjes
tregon afrimin e një mbikalimi për të ndryshuar sensin e lëvizjes
paraqet detyrimin e kthimit të mjeteve nga e djathta

5. Sinjali nr.150:

ndalon kthimin nga e djathta për mjetet e paraqitura në sinjal
paralajmëron një zonë parkimi për mjetet e treguara në figurë
paralajmëron që në kryqëzim është e ndaluar për kamionët të kthehen majtas

6. Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në fig. 597:

mjeti G ka qëndruar në rregull para kryqëzimit
mjeti G nuk ka të drejtë të kthehet djathtas
mjeti G ka qëndruar gabim para kryqëzimit

7. Makinat teknologjike janë:

mjete rrugore
mjete rrugore të veçanta
mjete që mund të lëvizin me më shumë se 40 km/orë

8. Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është

55 km/orë për çiklomotorët
90 km/orë në rrugët interurbane kryesore
100 km/orë në rrugët interurbane kryesore

9. Është i ndaluar pushimi i mjetit:

në stacionet e autobusëve, por vetëm në rastet kur është e vijëzuar me vijë të verdhë zona përkatëse
në korsitë e rezervuara për mjetet e transportit publik
në vendet e caktuara për pushimin e mjeteve të invalidëve

10. Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë shpesh:

gjendjen e përdorimit të cilindrave të motorit
konvergjencën dhe ekuilibrin e rrotave
nivelin e zhurmës në gypin e shkarkimit të gazeve (marmitës)

11. Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga:

autorizimi i lëshuar nga Prefektura e Qarkut
dorezat
pistoleta

12. Pas një aksidenti rrugor duhet:

në çdo rast, të paraqesësh denoncimin në komisariatin e policisë më të afërt
duke mos mundur të zhvendosë automjetin, të orientojë sa mundet qarkullimin e mjeteve tjera deri në mbërritjen e organeve të Policisë
në pamundësi për të zhvendosur mjetin, drejtuesi i tij të thërrasë ndihmën rrugore dhe të qëndrojë në pritje në vendin e ngjarjes

13. Nëse mjeti, gjatë frenimit, tenton të rrëshqasë nga krahu i majtë, drejtuesi i mjetit duhet:

të bëjë kontrollin e fryrjes së gomave
të shtypë shpesh pedalin e friksionit
të kontrollojë ekuilibrin e sistemit të frenimit
të mbajë të frenuar mjetin dhe të kontrollojë ecurinë e mjetit me manovrim të shpejtë