Shqipëri - Test 10

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Korsia e biçikletave

a) lejon qarkullimin e motorave dhe automjeteve
b) ka kryqëzime në disnivel
c) është pjesë gjatësore në anë të rrugës, e rregulluar dhe rezervuar për qarkullimin e biçikletave

2. Sinjali Nr.70

a) ndalon qarkullimin e autotrenave
b) ndalon qarkullimin e kamionëve me rimorkio
c) lejon qarkullimin e një autoveture që tërheq një rimorkio me dy akse, kur pesha e kompleksit e kalon peshën 3,5 tonë

3. Sinjali nr.114

a) tregon fundin e një korsie për biçikletat ngjitur me një trotuar
b) tregon fundin e një intinerari këmbësorësh ngjitur me një pistë për biçiklistët
c) tregon pistë të rezervuar me ditë, njëherë për këmbësorë, njëherë për biçikleta

4. Sinjali nr.174

a) tregon dy drejtime kryesore për levizjen e mjeteve
b) paralajmëron një degëzim në të cilin për të shkuar në Tiranë, duhet vazhduar lëvizja drejt
c) është një sinjal që paralajmëron kryqëzim

5. Sinjali nr. 295

a) është vendosur në serinë e shumë elementeve për të treguar krahun e brendshëm të një kthese të rrezikshme
b) ndan dy krahët e hyrjes së një tuneli rrugor që duket me vështirësi
c) nëse e ka fushën të verdhë, përdoret për të treguar kantieret rrugore

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 640

a) mjeti D kalon pasi ka kaluar mjeti R
b) mjeti R kalon pas kalimit të mjeteve B e D
c) mjeti B dhe R kalojnë njëkohësisht, sepse janë me sense paralele

7. Rimorkiot

a) janë edhe mjete të pajisura me sistem drejtimi
b) mund të përdoren për transport mallrash
c) janë edhe mjete të tërhequra për transport të përzier, njerëzish dhe mallrash

8. Duhet ngadalësuar shpejtësia

a) kur rruga është e mbuluar me dëborë
b) kur nuk ka sinjale të kufizimit të shpejtësisë
c) kur rruga është e mbuluar me akull

9. Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që

a) rruga duhet e jetë e përcaktuar për mjete të shpejta
b) një mjet që po tërheq një rimorkio nuk duhet të parakalohet në një rrugë në zbritje me pjerrësi të fortë
c) kur parakalojmë një varg mjetesh, hapësira e parakalimit zmadhohet në krahasim me parakalimin e një mjeti të vetëm

10. Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë

a) mungesa e sinjalizimit në kryqëzime
b) rruga fushore, pa pjerrësi
c) lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin

11. Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit

a) personat me gjatësi truprore më të vogël se 150 cm me dokument njohje
b) persona me sëmundje të veçanta të pajisur me çertifikatë, të lëshuar nga komisioni mjekësor përkatës
c) kandidatët për drejtues mjeti, që bëjnë stërvitjen praktike me mjet

12. Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet

a) të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë
b) të mbajë një shpejtësi të lartë për të ruajtur vëmendjen dhe të arrijë shpejt në destinacion
c) t?i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

13. Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet

a) të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur
b) të shpejtosh me pedalin e gazit në maksimum në nisje, kur semafori ka të ndezur dritën jeshile
c) t?i biesh borisë për t?i treguar drejtuesit të mjetit përpara se është ndezur drita jeshile e semaforit
d) të shmanget në maksimum frenimi i fortë