AutoShkollaOnline Shqipëri - Test 32

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 516:

tregon se jemi duke ecur në një karexhatë me dy sense
mund të jetë e shoqëruar me sinjalin vertikal 40
tregon se jemi para një kryqëzimi ku nuk është i detyruar ndalimi i mjetit

2. Sinjali nr. 11 ‘Kryqi i dyfishtë i Shën Andreas’:

vendoset 150 metra para një kalimi në nivel
tregon që “KALIMI NË NIVEL” ka vetëm dy linja hekurudhe
vendoset pas paneleve distancometrike

3. Sinjali nr.98:

që mund të zgjedhim një nga drejtimet e lejuara
se lejohet të kthehemi majtas
se ndalohet të vazhdosh lëvizjen drejt

4. Sinjali nr. 224:

lejon qarkullimin, por kalimi eshte pa rrugedalje
tregon një rrugë pa dalje për mjetet
ndalon kalimin e këmbësorëve

5. Paneli plotësues nr.125:

tregon hyrjet-daljet e mjeteve të transportit nga një ndërmarje prodhuese në afërsi
tregon orarin e punës të një kantieri rrugor
i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM QARKULLIMI” tregon që përshkrimi vlen në ditët e punës

6. Ne kryqëzimin e paraqitur në fig. 664:

drejtuesit e të gjitha mjeteve janë të detyruar të tregojnë kujdesin më të madh
duhet zbatuar rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta
radha e kalimit të mjeteve është: S, B, L, D

7. Në dokumentacionin e nevojshëm për regjistrimin e mjeteve të reja që hyjnë në Republikën e Shqipërisë bën pjesë:

çertifikata e kontrollit teknik të mjetit
akti i përfitimit të pronësisë
çertifikata e përputhjes ose konformitetit, për autoveturat

8. Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet:

kur rruga është me borë
në rrugët e komunave dhe fshatrave
kur rruga ka ngrirë akull

9. Qëndrimi i mjetit thjesht sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar:

në orët e natës
në rastet kur ka më shumë se dy pasagjerë për të zbritur nga automjeti
në pjesët e rrugës ku ka sinjalizime horizontale të përzgjedhjes së korsisë

10. Në një autostradë:

shpejtësia maksimale e lejuar për autovetura është gjithmonë 80 km/orë
qëndrimi i mjetit është i ndaluar përveç vendeve të parashikuara për këtë manovër
automjetet ndalohen ta përdorin korsinë e emergjencës si korsi lëvizjeje

11. Sinjalet treguese të drejtimit përdoren:

vetëm 500 metra pasi kemi kryer manovrën e parakalimit
vetëm kur kryejmë manovrën e ndryshimit të drejtimit në kryqëzim
për të treguar që po parkojmë në krahun e majtë të një rruge me një sens lëvizjeje për qarkullim

12. Gjendja e shokut:

nuk shoqëron humbjet e mëdha të gjakut
mund të shkaktohet nga një humbje gjaku e madhe
mund të shkaktohet nga një dhembje e fortë

13. Nëse timoni i mjetit dridhet shumë, shkak mund të jetë:

se rrotat drejtuese janë të paekuilibruara
lloji dhe pozicioni i timonit në kruskot
presioni më i lartë i fryrjes së gomave të pasme kundrejt rrotave të para
presioni i ndryshëm dhe i pamjaftueshëm i rrotave të para drejtuese