Kategoria A1,A2,B1,B: Test 10

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë vendoset për të lajmëruar drejtuesit e mjeteve që të heqin zinxhirët ose gomat e borës