Kategoria A1,A2,B1,B: Test 100

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon se mund të takohen dy linja hekurudhore , me një distancë 150 metra njëra nga tjetra