Kategoria A1,A2,B1,B: Test 101

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Paneli plotësues në figurë tregon fillimin e vlefshmërisë se sinjalit që e shoqëron