Kategoria A1,A2,B1,B: Test 102

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij ulje të reflekseve