Kategoria A1,A2,B1,B: Test 103

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjalistika horizontale paraqitur në figurë shërben për të treguar se pas 150 metra është një kalim në nivel