Kategoria A1,A2,B1,B: Test 104

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar mbi shinat e tramvajeve