Kategoria A1,A2,B1,B: Test 105

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë janë me ngjyrë të verdhë kur vendosen për shmangie në prani të kantiereve rrugore