Kategoria A1,A2,B1,B: Test 107

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Paneli plotësues në figurë, i vendosur në një zonë të përcaktuar për pushimin e mjeteve në parking, tregon përjashtimin e një kategorie të mjeteve nga e drejta për t?u parkuar