Kategoria A1,A2,B1,B: Test 11

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Simboli në figurë vendoset edhe ne kroskotin e mjeteve me kuti shpejtësie automatike