Kategoria A1,A2,B1,B: Test 111

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin ditën dhe natën për makinat bujqësore