Kategoria A1,A2,B1,B: Test 113

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Simboli në figurë vendoset në çelësin që ndez dritat e fenerëve të largësisë