Kategoria A1,A2,B1,B: Test 114

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Si rregull, sinjali në figurë, në rrugë interurbane, gjendet 150 m përpara pikës së nisjes së rrezikut