Kategoria A1,A2,B1,B: Test 115

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që jemi në një rrugë ku duhet ndalojmë dhe të japim përparësi