Kategoria A1,A2,B1,B: Test 117

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon ndalim qëndrimi në të dyja anët e rrugës