Kategoria A1,A2,B1,B: Test 118

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë sinjalizon se në afërsi ndodhet një qendër për dhënien e ndihmës së parë