Kategoria A1,A2,B1,B: Test 119

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë është një sinjal përparësie (urdhërues)