Kategoria A1,A2,B1,B: Test 120

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e kalimit është: mjeti E futet në qendër, kalon mjeti H, mjeti A dhe pastaj del nga kryqëzimi mjeti E