Kategoria A1,A2,B1,B: Test 121

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjalistika horizontale me korsi emergjence e paraqitur në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes