Kategoria A1,A2,B1,B: Test 125

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar t?i bllokojë rrugën mjeteve që kanë filluar parakalimin para tij