Kategoria A1,A2,B1,B: Test 126

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë na paralajmëron që të jemi të kujdesshëm nëse ka këmbësorë qoftë edhe anash rrugës