Kategoria A1,A2,B1,B: Test 127

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë lejon qarkullimin me 100km/orë vetëm në korsinë e majtë