Kategoria A1,A2,B1,B: Test 128

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve se shumë afër ndodhet një qendër për rimorkimin (tërheqjen) e mjeteve me avari