Kategoria A1,A2,B1,B: Test 130

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë lejon të qarkullojmë me çfarëdolloj shpejtësie, mjaft që të jetë më e madhe se 30 km/orë