Kategoria A1,A2,B1,B: Test 131

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Simboli i paraqitur në figurë është i vendosur në një llambë spiune me ngjyrë të kuqe