Kategoria A1,A2,B1,B: Test 135

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti F duhet të presë kalimin e mjetit A